Cần những điều kiện gì để mở phòng khám Đông Y?

Để mở một phòng khám Đông Y thì ngoài kiến thức về chuyên môn, các Y sĩ Y học cổ truyền vẫn cần nhiều yếu tố khác để đáp ứng đủ điều kiện pháp luật quy định.

Việc mở một phòng khám Đông Y cũng giống như việc mở một quầy thuốc Tây có rất nhiều các kiều kiện khác nhau. Bởi vậy muốn mở một phòng khám Đông Y thì cần rất nhiều các yếu tốt có khi còn nhiều điều kiện hơn cả mở quầy thuốc Tây.

Căn Cứ Pháp Lý Thực Hiện Thủ Tục:

– Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

– Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

– Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh,chữa bệnh.

Điều kiện cấp phép hoạt động với một phòng khám Đông Y được quy định trong Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được quy định cụ thể như sau:

Bằng cấp kiến thức chuyên môn ngành Y học cổ truyền

 • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học chuyên nghiệp chuyên ngành y học cổ truyền.
 • Giấy chứng nhận lương y, lương dược do các cơ sở có chức năng thẩm quyền được bộ y tế chỉ định đào tạo và cấp bằng.
 • Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền do bộ y tế hoặc cơ sở y tế cấp trước ngày Thông tư 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của bộ y tế hướng dẫn về hành nghề y dược tư nhân có hiệu lực.
 • Giấy chứng nhận lương y, lương dược do bộ y tế hoặc sở y tế cấp trước ngày thông tư 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y dược tư nhân có hiệu lực.
 • Giấy chứng nhận đủ trình độ chuyên môn y dược cổ truyền do bộ y tế hoặc sở y tế cấp.
 • Khám chữa bệnh sử dụng phương pháp y học cổ truyền (dùng thuốc và không dùng thuốc);
 • Được sử dụng các thành phẩm thuốc y học cổ truyền do các cơ sở khác sản xuất đã được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành để phục vụ cho việc khám chữa bệnh;
 • Có thể bào chế thuốc sống thành thuốc chín (thuốc phiến), cân thuốc thang cho người bệnh;
 • Người hành nghề bằng bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền chỉ được khám, chữa bệnh bằng chính bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp gia truyền đó;
 • Trong trường hợp có sản xuất chuẩn bị một số dạng đóng gói sẵn để phục vụ trực tiếp cho người bệnh của phòng chẩn trị (cao, đơn, hoàn, tán hoặc các dạng khác) thì phải đăng ký với Sở Y tế tỉnh về công thức bài thuốc y học cổ truyền, quy trình sản xuất (kèm theo bản giải trình về cơ sở vật chất, thiết bị), công dụng, liều dùng, chống chỉ định và mẫu nhãn thuốc. Sở Y tế tỉnh sẽ xem xét thẩm định và công nhận đủ điều kiện thì mới được sản xuất. Thuốc chỉ để phục vụ trực tiếp cho người bệnh của phòng chẩn trị, không lưu hành kinh doanh trên thị trường theo đúng quy định của Luật Dược. Nếu vi phạm việc xử lý sẽ nặng nhẹ tùy theo mức độ vi phạm;

Thầy thuốc Đông Y bào chế các bị thuốc

Trang thiết bị Y tế tại nơi làm việc

 • Việc thự hiện khám bệnh, kê đơn, bôc thuốc:
 • Phải có đầy đủ tủ thuốc tại nơi làm việc, các vị thuốc được bảo quản kín đáo tùy theo từng vị thuốc, có nắp và ghi rõ tên thuốc; Có cân thuốc đảm bảo chuẩn cho việc bốc và phân chia thuốc theo theo.
 • Việc Thực hiện châm cứu, xoa bóp bấm huyệt:
 • Có giường châm cứu, xoa bóp bấm huyệt; có dụng cụ đầy đủ để châm cứu, xóa bóp, bấm huyệt.
 • Việc thực hiện xông hơi thuốc: phải có hệ thống tạo hơi thuốc đảm bảo cũng như đạt chuẩn của bộ Y tế.

Đối với yêu cầu về nhân sự của phòng khám Đông Y

 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám Đông Y phải là người được cấp chứng nhận lương của của bộ Y tế hoặc sở Y tế cấp tỉnh. Hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh y học cổ truyền
 • Có đủ thời gian hành nghề chuyên môn ít nhất là 54 tháng đối với bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền, 48 tháng đối với y sỹ chuyên khoa y học cổ truyền, 36 tháng đối với lương y hoặc người có bài thuốc gia truyền.
 • Đối với tất cả các đối tượng đang làm việc trong việc chuẩn trị y học cổ truyền nếu có thực hiện việc khám chữa bệnh phải được cấp chứng chỉ hành nghề và chỉ được khám chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công người khám chữa bệnh phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cấp trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

Cơ sở vật chất cần được chú trọng với phòng khám Đông Y

 • Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình;
 • Cơ sở phải chắc chắn. ánh sáng đầy đủ, không được có bụi bẩn, tường và nền nhà phải sử dụng các vật liệu dễ vệ sinh;
 • Buồng chẩn trị bệnh phải có diện tích ít nhất là 10 m2 và có nơi đón tiếp người bệnh riêng;
 • Nếu có châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt thì phải có buồng hoặc bố trí nơi kê giường châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt với diện tích ít nhất 05 m2/giường;
 • Nếu có xông hơi thuốc thì phải có buồng xông hơi. Diện tích ít nhất là 02m2 đối với một buồng xông hơi, buồng phải kín nhưng đủ ánh sáng;
 • Nếu có bào chế một số dạng đóng gói sẵn thì phải được Sở Y tế tỉnh thẩm định, xem xét cho phép.

Địa chỉ đào tạo trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền chất lượng

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội: Phòng D303- số 169 Nguyễn Ngọc Vũ – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 024.2239.9191 – hotline: 0961.928.425 – 0961.924.921

 

 

Cần những điều kiện gì để mở phòng khám Đông Y?

Để mở một phòng khám Đông Y thì ngoài kiến thức về chuyên môn, các Y sĩ Y học cổ truyền vẫn cần nhiều yếu tố khác để đáp ứng đủ điều kiện pháp luật quy định.

Việc mở một phòng khám Đông Y cũng giống như việc mở một quầy thuốc Tây có rất nhiều các kiều kiện khác nhau. Bởi vậy muốn mở một phòng khám Đông Y thì cần rất nhiều các yếu tốt có khi còn nhiều điều kiện hơn cả mở quầy thuốc Tây.

Căn Cứ Pháp Lý Thực Hiện Thủ Tục:

– Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

– Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

– Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh,chữa bệnh.

Điều kiện cấp phép hoạt động với một phòng khám Đông Y được quy định trong Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được quy định cụ thể như sau:

Bằng cấp kiến thức chuyên môn ngành Y học cổ truyền

 • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học chuyên nghiệp chuyên ngành y học cổ truyền.
 • Giấy chứng nhận lương y, lương dược do các cơ sở có chức năng thẩm quyền được bộ y tế chỉ định đào tạo và cấp bằng.
 • Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền do bộ y tế hoặc cơ sở y tế cấp trước ngày Thông tư 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của bộ y tế hướng dẫn về hành nghề y dược tư nhân có hiệu lực.
 • Giấy chứng nhận lương y, lương dược do bộ y tế hoặc sở y tế cấp trước ngày thông tư 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y dược tư nhân có hiệu lực.
 • Giấy chứng nhận đủ trình độ chuyên môn y dược cổ truyền do bộ y tế hoặc sở y tế cấp.
 • Khám chữa bệnh sử dụng phương pháp y học cổ truyền (dùng thuốc và không dùng thuốc);
 • Được sử dụng các thành phẩm thuốc y học cổ truyền do các cơ sở khác sản xuất đã được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành để phục vụ cho việc khám chữa bệnh;
 • Có thể bào chế thuốc sống thành thuốc chín (thuốc phiến), cân thuốc thang cho người bệnh;
 • Người hành nghề bằng bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền chỉ được khám, chữa bệnh bằng chính bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp gia truyền đó;
 • Trong trường hợp có sản xuất chuẩn bị một số dạng đóng gói sẵn để phục vụ trực tiếp cho người bệnh của phòng chẩn trị (cao, đơn, hoàn, tán hoặc các dạng khác) thì phải đăng ký với Sở Y tế tỉnh về công thức bài thuốc y học cổ truyền, quy trình sản xuất (kèm theo bản giải trình về cơ sở vật chất, thiết bị), công dụng, liều dùng, chống chỉ định và mẫu nhãn thuốc. Sở Y tế tỉnh sẽ xem xét thẩm định và công nhận đủ điều kiện thì mới được sản xuất. Thuốc chỉ để phục vụ trực tiếp cho người bệnh của phòng chẩn trị, không lưu hành kinh doanh trên thị trường theo đúng quy định của Luật Dược. Nếu vi phạm việc xử lý sẽ nặng nhẹ tùy theo mức độ vi phạm;

Thầy thuốc Đông Y bào chế các bị thuốc

Trang thiết bị Y tế tại nơi làm việc

 • Việc thự hiện khám bệnh, kê đơn, bôc thuốc:
 • Phải có đầy đủ tủ thuốc tại nơi làm việc, các vị thuốc được bảo quản kín đáo tùy theo từng vị thuốc, có nắp và ghi rõ tên thuốc; Có cân thuốc đảm bảo chuẩn cho việc bốc và phân chia thuốc theo theo.
 • Việc Thực hiện châm cứu, xoa bóp bấm huyệt:
 • Có giường châm cứu, xoa bóp bấm huyệt; có dụng cụ đầy đủ để châm cứu, xóa bóp, bấm huyệt.
 • Việc thực hiện xông hơi thuốc: phải có hệ thống tạo hơi thuốc đảm bảo cũng như đạt chuẩn của bộ Y tế.

Đối với yêu cầu về nhân sự của phòng khám Đông Y

 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám Đông Y phải là người được cấp chứng nhận lương của của bộ Y tế hoặc sở Y tế cấp tỉnh. Hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh y học cổ truyền
 • Có đủ thời gian hành nghề chuyên môn ít nhất là 54 tháng đối với bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền, 48 tháng đối với y sỹ chuyên khoa y học cổ truyền, 36 tháng đối với lương y hoặc người có bài thuốc gia truyền.
 • Đối với tất cả các đối tượng đang làm việc trong việc chuẩn trị y học cổ truyền nếu có thực hiện việc khám chữa bệnh phải được cấp chứng chỉ hành nghề và chỉ được khám chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công người khám chữa bệnh phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cấp trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

Cơ sở vật chất cần được chú trọng với phòng khám Đông Y

 • Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình;
 • Cơ sở phải chắc chắn. ánh sáng đầy đủ, không được có bụi bẩn, tường và nền nhà phải sử dụng các vật liệu dễ vệ sinh;
 • Buồng chẩn trị bệnh phải có diện tích ít nhất là 10 m2 và có nơi đón tiếp người bệnh riêng;
 • Nếu có châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt thì phải có buồng hoặc bố trí nơi kê giường châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt với diện tích ít nhất 05 m2/giường;
 • Nếu có xông hơi thuốc thì phải có buồng xông hơi. Diện tích ít nhất là 02m2 đối với một buồng xông hơi, buồng phải kín nhưng đủ ánh sáng;
 • Nếu có bào chế một số dạng đóng gói sẵn thì phải được Sở Y tế tỉnh thẩm định, xem xét cho phép.

Cơ sở vật chất cần được chú trọng với phòng khám Đông Y

 • Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình;
 • Cơ sở phải chắc chắn. ánh sáng đầy đủ, không được có bụi bẩn, tường và nền nhà phải sử dụng các vật liệu dễ vệ sinh;
 • Buồng chẩn trị bệnh phải có diện tích ít nhất là 10 m2 và có nơi đón tiếp người bệnh riêng;
 • Nếu có châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt thì phải có buồng hoặc bố trí nơi kê giường châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt với diện tích ít nhất 05 m2/giường;
 • Nếu có xông hơi thuốc thì phải có buồng xông hơi. Diện tích ít nhất là 02m2 đối với một buồng xông hơi, buồng phải kín nhưng đủ ánh sáng;
 • Nếu có bào chế một số dạng đóng gói sẵn thì phải được Sở Y tế tỉnh thẩm định, xem xét cho phép.

  Địa chỉ đào tạo trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền chất lượng

  Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh: Phòng 303 – nhà D – số 169 Nguyễn Ngọc Vũ – Cầu Giấy – Hà Nội

Những yếu tố để trở thành một Dược sĩ giỏi

Y Dược từ trước đến nay luôn là một ngành học được coi trọng bậc nhất trong xã hội. Đồng thời Dược sĩ cũng được xem như là một nghề cao quý có vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.

Thế nhưng,

Để trở thành một Dược sĩ giỏi lại là một điều không hề dễ dàng.

Vậy cần những yếu tố nào để trở thành một Dược sĩ giỏi?

Mất bao lâu để trở thành Dược sĩ

Người xác định theo đuổi ngành Y Dược cần xác định cho mình một tâm lý vững vàng, kiên trì trong quá trình học tập. Để trở thành một Dược sĩ giỏi không thể chỉ cần một tháng hay một năm. Mà nó là cả một quá trình học tập đầy vất vả, cũng như quá trình nghiên cứu nghiêm túc sau này.

Trung bình một sinh viên phải mất từ 3- 8 năm cho riêng quá trình học tập, tùy vào chương trình học Cao Đẳng Dược hay Đại học.

Tuy nhiên,

Bằng cấp chỉ đánh giá một phần kĩ năng cũng như kiến thức của một người Dược sĩ. Điều quan trọng để chứng minh một Dược sĩ giỏi là thông qua nền tảng kinh nghiệm thực tế và những am hiểu vững chắc về khoa học tự nhiên, sinh học, hóa học nói chung của người thầy thuốc.

Bạn đang phân vân không biết mình có phù hợp với công việc này hay không? Để trở thành một Dược sĩ giỏi, bạn cần có những tố chất  sau:

Sự kiên trì, nhẫn nại

Như đã đề cập ở trên. Một người muốn theo đuổi ngành Y Dược nói chung và Dược sĩ nói riêng cần phải tốn rất nhiều thời gian, công sức để học hỏi, nghiên cứu và trải nghiệm.

Không tính trong công việc, ngay cả quãng thời gian đào tạo kéo dài cũng là áp lực đòi hỏi người Dược sĩ phải có đủ kiên trì và quyết tâm để theo đuổi.

Kiên trì là một yếu tố cần thiết để trở thành một dược sĩ giỏi

Khả năng quan sát, óc phán đoán nhạy bén

Đây cũng là một tố chất không thể thiếu của một người Dược sĩ. Nếu phán đoán bệnh đúng đồng nghĩa với việc thầy thuốc mang đến 30% cơ hội chữa khỏi bệnh cho người bệnh.

Đừng lo nếu bạn không tự tin vào tố chất này. Bởi lẽ, sau một quá trình đào tạo, nghiên cứu lâu năm, khả năng quan sát cũng như óc phán đoán sẽ tự hình thành trong bạn. Quan trọng, bạn có đủ quyết tâm để đi đến cuối cùng hay không?

Gọi ngay tới tuyensinh247.org để biết được tư vấn trực tiếp và miễn phí:

Học Dược sĩ tại Cao Đẳng Dược Hà Nội

Nhiều người mặc định chỉ có học Đại học mới có tương lai trở thành Dược sĩ.

Thế nhưng hiện tại có rất nhiều cách để trở thành một dược sĩ.

Nếu không đủ học lực để thi tuyển vào Đại học với số điểm đầu vào cao, thí sinh có thể lựa chọn học Cao đẳng tại Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội. Thời gian học cụ thể như sau:

 • Học 2,5 năm: Áp dụng cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT
 • Học 2 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học.
 • 1,5 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp trung cấp Y Dược (Cùng nhóm ngành).

Nếu thực sự có niềm đam mê và quyết tâm theo đuổi đến cùng ngành Dược, các sinh viên sau khi ra trường sẽ có một tương lại vô cùng tươi sáng và rộng mở phía trước.

Nếu mang trong lòng ngọn lửa đam mê ngành y, hãy để Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thắp lên ngọn lửa cháy trong bạn.

 

 


Thí sinh có nhu cầu đăng kí nộp hồ sơ hoặc được tư vấn trực tiếp xin gửi về địa chỉ:
Địa chỉ: Phòng 303, Nhà D, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0242.239.9191 – 0961.928.425

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ONLINE MIỄN PHÍ

[contact-form-7 id=”880″ title=”Đăng ký tư vấn chứng chỉ y”]x 

Những tiêu chí để lựa chọn Cao Đẳng Dược Hà Nội

Hầu hết hiện nay các trường Cao Đẳng Y Dược đều tuyển sinh với điều kiện chỉ cần tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm khá trở lên. Chính vì vậy thí sinh cần cân nhắc kĩ lưỡng về chất lượng giảng dạy và cả môi trường học tập trước khi đưa ra lựa chọn của mình.

 

Chất lượng cơ sở vật chất tại Cao Đẳng Dược Hà Nội

Đây có lẽ là một trong những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn môi trường học phù hợp của các thí sinh khi đề ra. Bởi lẽ chất lượng cơ sở vật chất có tốt, sinh viên mới có đủ điều kiện để tiếp thu những cái mới và có những hình ảnh trực quan sinh động hơn về môi trường làm việc sau này.

Hơn thế nữa,

Việc nhà trường đầu tư vào cơ sở vật chất cũng thể hiện sự quan tâm sát sao đến chất lượng và quá trình học tập của sinh viên. Từ đó mà sinh viên cũng như gia đình có thể yên tâm trong quá trình học tập.

Để có được những cái nhìn chính xác nhất về chất lượng cơ sở , các bậc phụ huynh hoặc chính thí sinh có thể tìm hiểu những đánh giá nhận xét của chính các sinh viên đã theo học tại Cao Đẳng Dược đó. Những đánh giá này đem đến cho thí sinh những cái nhìn khách quan và chân thực nhất về kỹ năng, kiến thức của sinh viên học tại Cao Đẳng Dược Hà Nội.

Chương trình đào tạo Cao Đẳng Dược Hà Nội hệ chính quy

Hiện nay có rất nhiều cơ sở nhận đào tạo cấp bằng Cao Đẳng Dược nhưng chương trình đào tạo lại không đạt chuẩn kiến thức kỹ năng nghề dược. Chính bởi thế mà các thí sinh khi tìm hiểu lựa chọn môi trường học tập cũng không thể bỏ qua yếu tố này.

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội tự hào là một trong những cơ sở đi đầu về chương trình đào tạo Cao Đẳng Dược chính quy tập trung vào giảng dạy các kỹ năng chuyên sâu Nghề Dược như kỹ năng bán thuốc, kỹ năng quản lý quầy thuốc phải được thực hành tại quầy thuốc.

Những đánh giá này có thể là những gợi ý tốt để giúp nhiều bạn trẻ cân nhắc khi chọn Nghề Dược.

Gọi ngay tới tuyensinh247.org để được tư vấn trực tiếp và miễn phí:

Môi trường học tập tại Cao Đẳng Dược Hà Nội

Các thí sinh cần chú ý tìm hiểu kỹ thông tin cả về an toàn trường học, sự hài lòng của sinh viên, giảng viên, phụ huynh trước khi đăng ký.

Tuyensinh247.org cung cấp đầy đủ các thông tin về ngôi trường Cao Đẳng Dược Hà Nội. Đảm bảo cho thí sinh có những cái nhìn tổng quan và chính xác nhất về môi trường học tập tại đây.

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội là 1 hệ thống giáo dục Y tế đạt chuẩn nên sinh viên ngành dược được học tập lý thuyết gắn liền với thực hành.

Để có một nền tảng vững chắc cho bước tiến sau này, các thí sinh cũng như phụ huynh cần phải tỉnh táo khi lựa chọn trường. Các bậc phụ huynh nên đưa con đến tận cơ sở đào tạo Cao đẳng Dược để xem môi trường đào tạo, cơ sở vật chất, hệ thống phòng thực hành thí nghiệm có đạt chuẩn Bộ Y tế hay không rồi hãy quyết định đăng ký học.

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội tuyển sinh Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng hàng năm theo hình thức xét tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp THPT. Đây chính là một cơ hội rất tốt cho các bạn yêu thích trở thành Dược sĩ với lực học trung bình. Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được cấp bằng Cao đẳng chính quy, đủ điều kiện thi tuyển dụng viên chức Y tế theo quy định.

 


Thí sinh có nhu cầu đăng kí nộp hồ sơ hoặc được tư vấn trực tiếp xin gửi về địa chỉ:
Địa chỉ: Phòng 303, Nhà D, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0242.239.9191 – 0961.928.425

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ONLINE MIỄN PHÍ

[contact-form-7 id=”880″ title=”Đăng ký tư vấn chứng chỉ y”]x 

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Dược sau khi ra trường

Trong thời kì phát triển công nghiệp như vũ bão và sự bùng nổ dân số tăng cao, yêu cầu cần thiết của ngành Y dược luôn được đặt lên cao nhất. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu cần được chăm sóc về sức khỏe và y tế ngày càng được tăng cao. 

Chính vì vậy,

Y Dược là ngành nghề nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý của toàn xã hội. Điều này đã mở ra cánh cửa tương lai rộng lớn cho những ai theo đuổi ngành Dược.

Nhu cầu cao nhưng thiếu nguồn nhân lực của ngành Dược.

Đã từ lâu ngành Dược luôn được đánh giá cao bởi chất lượng trong học tập và sự thiết yếu của nó. Tuy nhiên, việc theo học ngành Dược không phải là một điều đơn giản. Bởi lẽ nó cần sự chăm chỉ miệt mài và niềm đam mê với nghề mới có thể theo được đến cùng. Chính bởi thế mà nhân lực ngành Dược đang dần trở nên thiếu hụt trong khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng cao.

Bên cạnh đó, trình độ nhân lực ngành dược hiện nay cũng còn nhiều hạn chế so với thế giới, cả về khả năng ngoại ngữ và chuyên môn. Điều này không chỉ giảm thiểu cơ hội nghề nghiệp mà còn cản trở sự đầu tư mở rộng trung tâm nghiên cứu.

Trong thời gian tới, ngành Dược cần tới 25.000 sinh viên tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên. Hiện nay, hầu hết các bệnh viện, doanh nghiệp Dược và cả các cơ sở sản xuất thuốc đều đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực Dược sĩ.

Số lượng các Dược sĩ cần được phân bổ xuống các địa phương, vùng miền trên cả nước là vô cùng lớn. Thế nhưng, với tình trạng hiện nay, số lượng Dược sĩ để đáp ứng nhu cầu của người dân là không đủ cho các bệnh viện tuyến dưới. Cho dù ở vùng miền xa xôi hay ở các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện trung ương thì đều có các nhu cầu về chăm sóc và khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó,

Các cơ sở phân phối thuốc đang được mở rộng trên khắp các địa bàn cả nước để đạt chuẩn về cả quy mô và số lượng. Đây cũng là một cơ hội rất tốt cho các sinh viên ngành Dược sau khi ra trường.


Học ngành Dược ở đâu?

Bên cạnh việc thiếu hụt về nhân lực, các sơ sở đào tạo về ngành Dược cũng vẫn còn hạn chế. Đồng thời nhận thức của người dân về sự cần thiết của ngành Dược không cao.

Do vậy mà,

Các sinh viên Dược sau khi ra trường sẽ có rất nhiều sơ hội và cánh cửa rộng mở mà không phải lo cạnh tranh với nhiều đối thủ.

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội là một trong số không nhiều trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo ngành Dược. Sinh viên được đào tạo tại trường được học theo mô hình “học đi đôi với hành”. Việc học lý thuyết được kết hợp với học thực hành.

Điều này đảm bảo cho sinh viên sau khi ra trường có đủ kinh nghiệm “thực chiến” để bắt đầu luôn công việc của mình.

Gọi ngay đến tuyensinh247.org để được tư vấn trực tiếp và miễn phí:

Bên cạnh đó,

Với thời lượng học tiếng anh chuyên ngành Dược của trường nhiều gấp 3 lần so với chương trình đào tạo Dược sĩ của Bộ GD-ĐT quy định, sinh viên Cao Đẳng Dược Hà Nội sau khi ra trường hoàn toàn có khả năng đọc thành thạo các đơn thuốc và các tài liệu chuyên môn bằng tiếng anh, đủ điều kiện để ứng tuyển vào các công ty Dược của nước ngoài.

Sinh viên học Dược tại trường sẽ được đào tạo trong 2,5 năm (5 kỳ), theo hình thức tín chỉ. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Dược sĩ Cao Đẳng chính quy và được phép hành nghề trên cả nước.


Thí sinh có nhu cầu đăng kí nộp hồ sơ hoặc được tư vấn trực tiếp xin gửi về địa chỉ:
Địa chỉ: Phòng 303, Nhà D, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0242.239.9191 – 0961.928.425

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ONLINE MIỄN PHÍ

[contact-form-7 id=”880″ title=”Đăng ký tư vấn chứng chỉ y”]x 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Cao Đẳng Dược Hà Nội 2018

Từ năm 2017 trở về trước, trường Cao Đẳng Dược Hà Nội thường xuyên tuyển sinh theo phương thức xét học bạ. Theo đó, chỉ cần thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT là đủ điều kiện theo học.

Tương tự như các năm trước, trong năm 2018, trường tiếp tục tuyển sinh theo phương thức trên.

Chính điều này đã tạo điều kiện cho các sinh viên có niềm đam mê với Y Dược được theo học.

Tương lai trở thành Dược sĩ không còn quá xa vời với các bạn.

Tuyensinh247.org đưa ra những thông tin dưới đây để cung cấp cho sinh viên những đánh giá tổng quan nhất về ngành Dược của trường Cao Đẳng Dược Hà Nội.

 • Bậc học: Cao Đẳng
 • Nhóm ngành đào tạo: Sức khỏe
 • Ngành đào tạo: Dược học
 • Chức danh sau khi tốt nghiệp: Dược sĩ Cao đẳng
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT

Điều kiện để được tuyển sinh vào trường Cao Đẳng Dược Hà Nội

 • Đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT
 • Điểm học bạ lớp  12 từ 5,5 trở lên
 • Hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, các thí sinh sẽ có khả năng rất cao để trở thành sinh viên của trường Cao Đẳng Dược Hà Nội.

Hồ sơ nộp xét tuyển Cao Đẳng Dược Hà Nội gồm những gì?

 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng)
 • Học bạ THPT (Bản sao có công chứng)
 • 1 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh để nhà trường gửi thông báo trúng tuyển
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề tuyển sinh của trường Cao Đẳng Dược Hà Nội, thí sinh có thể trực tiếp gọi tới tuyensinh247.org để được tư vấn trực tiếp và miễn phí:

Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển vào Cao Đẳng Dược Hà Nội

Thí sinh có thể trực tiếp gửi về văn phòng của tuyensinh247.org theo địa chỉ:

Địa chỉ: Phòng 303, Nhà D, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0242.239.9191 – 0961.928.425

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ONLINE MIỄN PHÍ

[contact-form-7 id=”880″ title=”Đăng ký tư vấn chứng chỉ y”]x 

Thời gian học ngành Dược mất bao lâu? | Cao Đẳng Dược Hà Nội

Thời gian học ngành Dược tại Cao Đẳng Dược Hà Nội là bao lâu?

Hiện nay Trường Cao đẳng Dược Hà Nội đang tuyển sinh bổ sung chỉ tiêu cho ngành Dược hệ Cao đẳng chính quy.

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội đào tạo theo hệ tín chỉ với thời gian học là 2,5 năm. Chương trình đào tạo của trường tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh muốn học song song bằng.

Với thời gian học rút ngắn xuống 2,5 năm, sinh viên sẽ được rút gọn các môn Đại cương và chỉ cần tập trung vào học chuyên ngành Dược.

Đối với các thí sinh có nhu cầu học song song 2 trường, Cao Đẳng Dược Hà Nội cũng tạo điều kiện cho các sinh viên với thời gian học linh động. Với các trường Đại học thời gian 2 năm đầu chủ yếu là học những môn Đại cương, chính vì thế mà sinh viên trong thời gian này có thể tập trung nhiều hơn cho học Cao Đẳng Dược.

Trong năm 2017, các sinh viên được phép xét tuyển vào trường thông qua phương thức xét học bạ. Chỉ cần thí sinh đã tốt nghiệp THPT với trung bình các môn từ 5,0 trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên là được tuyển vào học tại trường.

Thời gian đào tạo ngành Dược của trường Cao Đẳng Dược Hà Nội là 2,5 năm

Các cách đăng kí xét tuyển vào trường Cao Đẳng Dược Hà Nội năm 2018

 • Trực tiếp đem hồ sơ đến địa chỉ P201 nhà D, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Gửi hồ sơ về địa chỉ P201 nhà D, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Gọi điện thoại trực tiếp tới Tuyensinh247.org để được tư vấn miễn phí:

Với nhiều hình thức xét tuyển được bổ sung sẽ tạo thuận tiện cho sinh viên trong quá trình đăng ký xét tuyển. Đặc biệt là đối với các sinh viên không ở trong địa bàn thành phố Hà Nội.


Thí sinh có nhu cầu đăng kí nộp hồ sơ hoặc được tư vấn trực tiếp xin gửi về địa chỉ:
Địa chỉ: Phòng 303, Nhà D, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0242.239.9191 – 0961.928.425

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ONLINE MIỄN PHÍ

[contact-form-7 id=”880″ title=”Đăng ký tư vấn chứng chỉ y”]x 

Học phí ngành Dược năm 2018 | Cao Đẳng Dược Hà Nội

Học phí ngành Dược của trường Cao Đẳng Dược Hà Nội là bao nhiêu?

Từ năm 2017, Bộ giáo dục giao quyền tự chủ cho các trường Cao Đẳng, Đại học nói chung và Cao Đẳng Dược Hà Nội nói riêng.

Nhờ vậy mà học phí của trường được Ban quản lý đưa ra một cách phù hợp nhất so với mặt bằng chung học phí ngành Dược tại các trường khác.

Để biết thêm chi tiết và chính xác mức học phí của năm nay, thí sinh có thể trực tiếp gọi tới Tuyensinh 247.org để được tư vấn miễn phí.

Học phí ngành Dược với các hình thức tuyển sinh khác nhau có khác nhau không?

Hiện tại, trường Cao Đẳng Dược Hà Nội tuyển sinh và trường theo hai hình thức:

 • Tổng điểm 3 môn khối A hoặc khối B đạt mức điểm sàn mà bộ đưa ra
 • Hồ sơ học bạ của năm lớp 12 đạt 5,0 trở lên và hạnh kiểm từ Khá trở lên.

Và dù thí sinh có trúng tuyển vào trường theo hình thức nào của 1 trong 2 hình thức trên, đều được hưởng những chính sách đãi ngộ và mức học phí như nhau.

Đồng thời, các chương trình đào tạo và bằng được cấp cho các sinh viên xét tuyển vào trường bằng hai cách trên đều như nhau.

Vì vậy,

Thí sinh có quyền an tâm về chất lượng giảng dạy, mức học phí và chế độ đãi ngộ đều như nhau dù xét tuyển vào trường theo cách nào.

Cao Đẳng Dược Hà Nội đưa ra mức học phí phù hợp với sinh viên học ngành Dược

Địa chỉ nộp hồ sơ vào trường Cao Đẳng Dược Hà Nội

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội liên tục tuyển sinh các lớp học chính quy, tại chức, liên thông, văn bằng 2, chứng chỉ chuyển đổi.

Thí sinh có thể nộp bất kì loại đơn nào về cho tuyensinh247.org để có thể được theo học tại trường.

Thí sinh có nhu cầu đăng kí nộp hồ sơ hoặc được tư vấn trực tiếp xin gửi về địa chỉ:
Địa chỉ: Phòng 303, Nhà D, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0242.239.9191 – 0961.928.425

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ONLINE MIỄN PHÍ

[contact-form-7 id=”880″ title=”Đăng ký tư vấn chứng chỉ y”]x 

Tuyển sinh liên thông Cao Đẳng Dược Hà Nội năm 2018

Hiện nay Bộ GD – ĐT cho phép tuyển sinh liên thông từ Trung cấp Dược lên Cao Đẳng 2 lần trong một năm. Theo đó, sẽ tạo cơ hội nhiều hơn cho các thí sinh muốn tham gia xét tuyển hoặc thi tuyển liên thông lên Cao Đẳng Dược. 

Tuy nhiên,

Điều quan trọng là nhà trường phải xây dựng được một Quy chế tuyển sinh liên thông, không được trái với Quy chế thi THPT Quốc gia, các quy chế tuyển sinh CĐ – ĐH hệ chính quy, hoặc Quy chế tuyển sinh CĐ – ĐH hình thức vừa làm vừa học.

Tại sao phải liên thông lên học Cao Đẳng Dược?

Đồng thời,

Theo quy định mới từ Bộ Y tế ban hành, tất cả các Cán bộ nhân viên trong ngành Y bắt buộc phải tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên. Điều này để đảm bảo cho chất lượng phục vụ người dân của ngành Y dược.

Vì vậy, nếu bạn là thí sinh mới tốt nghiệp Trung cấp Dược thì việc liên thông lên Cao Đẳng là điều không thể tránh khỏi.

Hơn thế nữa, việc tốt nghiệp ra trường với tấm bằng Cao Đẳng cũng giúp cho sinh viên có nhiều hơn cô hội việc làm, thăng tiến trong sự nghiệp, thu nhập từ đó cũng tăng lên.

 

Cao Đẳng Dược Hà Nội – địa chỉ phù hợp để học liên thông

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội từ trước đến nay luôn được đánh giá cao về cả mặt chất lượng giảng dạy và mặt cơ sở vật chất tại trường.

Về chất lượng giảng dạy,

Cao Đẳng Dược Hà Nội sở hữu một đội ngũ y bác sĩ và giảng viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Đặc biệt, họ là những con người có kinh nghiệm lâu năm và trình độ chuyên môn cao trong nghề. Nhờ đó mà các sinh viên sau khi học tập tại trường đều được truyền đạt lại những kiến thức cần thiết và chuyên sâu trong nghề.

Về cơ sở vật chất,

“Luôn mang đến cho sinh viên chất lượng giảng dạy tốt nhất” đã trở thành một phương châm hàng đầu của đội ngũ Quản lý nhà trường.

Để cho sinh viên trong trường có điều kiện học tập tốt nhất, các trang thiết bị được sử dụng trong trường đều là những trang thiết bị tân tiến, được nhập từ các nơi hàng đầu trên thế giới.

Sinh viên theo học tại trường có quyền yên tâm về chất lượng giảng dạy cũng như điều kiện vật chất mà trường mang lại

Xem thêm…

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất cho sinh viên khi theo học

Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề tuyển sinh của trường trong năm 2018, thí sinh có thể trực tiếp gọi điện đến số:

Thí sinh có nhu cầu đăng kí nộp hồ sơ hoặc được tư vấn trực tiếp xin gửi về địa chỉ:
Địa chỉ: Phòng 303, Nhà D, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0242.239.9191 – 0961.928.425

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ONLINE MIỄN PHÍ

[contact-form-7 id=”880″ title=”Đăng ký tư vấn chứng chỉ y”]x 

Điểm chuẩn vào Cao Đẳng Dược Hà Nội năm 2018

 

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội là một trong những ngôi trường uy tín và chất lượng đào tạo chuyên môn về Dược và Điều dưỡng. Trường có cơ sở vật chất chất lượng cao và cung cấp cho sinh viên điều kiện học tập tốt nhất có thể. Chính điều này đã khiến Cao Đẳng Dược Hà Nội trở thành sự lựa chọn của nhiều sĩ tử.

Điểm chuẩn vào Cao Đẳng Dược Hà Nội là bao nhiêu?

Cao Đẳng Dược Hà Nội là một ngôi trường được đánh giá cao cả về chất lượng giảng dạy lẫn môi trường học tập tân tiến.

Thế nhưng,

Các sinh viên muốn được theo học tại trường chỉ cần tốt nghiệp THPT là có thể nộp đơn đăng ký dự tuyển vào trường. Vì thế cơ hội vào trường là vô cùng rộng mở cho tất cả các sĩ tử chọn Y Dược làm định hướng cho bản thân.

Như vậy, chỉ cần tốt nghiệp THPT là có thể theo học tại trường Cao Đẳng Dược Hà Nội.

Chỉ cần tốt nghiệp THPT là có thể theo học tại trường Cao Đẳng Dược Hà Nội

Hồ sơ nộp vào trường Cao Đẳng Dược Hà Nội gồm những gì?

Hồ sơ xét tuyển bao gồm các giấy tờ:

 1. Phiếu đăng ký xét tuyển
 2. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
 3. Học bạ THPT
 4. Giấy khai sinh, chứng minh thư
 5. Giấy tờ ưu tiên
 6. 1 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại thí sinh và 4 ảnh 3×4.

Thời gian đào tạo hệ chính quy rút ngắn còn 3 năm, đào tạo theo hệ tín chỉ bắt đầu từ năm nay. Bằng sinh viên nhận được sau khi kết thúc học và tốt nghiệp là bằng Cao đẳng chính quy. Bằng này có giá trị theo pháp luật quy định và được lưu hành trên toàn quốc.


Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề tuyển sinh của trường trong năm 2018, thí sinh có thể trực tiếp gọi điện đến số:

Thí sinh có nhu cầu đăng kí nộp hồ sơ hoặc được tư vấn trực tiếp xin gửi về địa chỉ:
Địa chỉ: Phòng 303, Nhà D, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0242.239.9191 – 0961.928.425

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ONLINE MIỄN PHÍ

[contact-form-7 id=”880″ title=”Đăng ký tư vấn chứng chỉ y”]x