[Agribank] VBHN-HDTV-TCTL số 2059

VBHN-HDTV-TCTL số 2059 quy định về tiêu chuẩn năng lực Tin Học – Ngoại Ngữ cho cán bộ, công chức viên chức của Agribank.

Cụ thể yêu cầu:
+ Tin Học : Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Chương II, mục 1, điều 6)
+ Tiếng Anh:
  • Tối thiểu IELTS 3.0
  • TOEFL ITP 337
  • TOEFL iBT 31
  • TOEIC 400 (Chương IV, điều 47)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *